CDS Views for Labeling (PLM-WUI-RCP-LBL)

CDS View NameDescriptionSQL View Name
C_LABELSETCURRENTOBJPGManage Label SetsCLABELCURROPG
I_LABELSETTime-Independent Header Data of Label SetILBLSET
I_LABELSETCHANGEDBYVHValue help for the Changed By attribute of Label SetILBLSETCHGDVH
I_LABELSETCREATEDBYVHValue help for the Created By attribute of Label SetILBLSETCRTDVH
I_LABELSETDETAILTime-Dependent Header Data of Label SetILBLSETDETAIL
I_LABELSETFORKEYDATELabel Set on a Key DateILBLSETFKD
I_LABELSETIDFRBSCFORKEYDATELabel Set Spec Basic Identifier by Appl for Key DateILBLSPCIDFRBSC
I_LABELSETSETTINGSGeneral Settings for Label Set objectILBLSETSETTINGS
I_LABELSETSTATUSLabel Set StatusILBLSETSTATUS
I_LABELSETSTATUSSTDVHLabel Set StatusILBLSETSTAT_SVH
I_LABELSETSTATUSTEXTLabel Set Status TextILBLSETSTATUSTXT
I_LABELSETTEXTLabel Set DescriptionILBLSETTEXT
I_LABELSETVHLabel Set Value HelpILABELSETVH
P_LABELSETSTATUSPrivate view for available label set statusesPLBLSTATUS